дезинфекция, дезинсекция, дератизация

Logo Burgas
mobile-icon

Свържете се с нас056 / 86 29 81

Как да използваме особеностите на плъха и мишката, за да ги прогоним от дома си

Как да използваме особеностите на плъха и мишката,  за да ги прогоним от дома си 12 дек 2018

В България се срещат сив и черен плъх, както и домашна мишка. Ако познаваме по-добре начина им на живот и навиците им, ще се справим по-лесно и успешно с унищожаването на популацията и прогонването им.

В тази част ще ви запознаем със Сивия плъх – наименованието му идва от оцветаването на тялото му. Опашката му е по-къса от дължината на тялото. На задните си крайници има плавателни ципи между пръстите, което го прави добър плувец и му помага да рови добре. Благодарение на това тези гризачи могат да правят подземни лабиринти, дълги до 5 м и дълбоки до 1 м. Могат да плуват и с часове. Така те минават под основите на плитко вградени сгради и през канализацията. Обаче не могат да се катерят продължително време. Макар да се заселват в каналите, плъховете търсят чиста вода за пиене. Това е предпоставка да устройват трайните си убежища в близост до водоизточници, влажна почва, в канализацията. Затова сивият плъх е наричан и канален плъх.

Той е с подчертана предпазливост и мнителност към нови за жизнената му среда предмети и най-малко показва присъствието си. Избягва да посещава пространства, където няма изход за напускане при екстремни обстоятелства. Обича да се вмъква в тесни тръби и улеи, където се чувства по-защитен. Тези негови особености, като биологична активност и местообитание, трябва да се имат предвид при избор на дератизационна примамка и места за залагане. При ниска плътност на популацията дератизационните точки трябва да бъдат не по-малко от една на 100-150 м2, а при средна и висока плътност – по една на 30-50 м.

Сивият плъх живее между 1,5 и 3 години. Достига полова зрялост на 3 месечна възраст и след 25 дневна бременност ражда 8-12 малки. Размножителният процес се активизира през пролетта и есента. Този ритъм на размножаване налага съответна етапност на провеждане на дератизационните акции. Всяка следваща дератизация трябва да предшества половото съзряване и новите раждания, за да води до унищожаване на популацията, т.е. на всеки 20-30 дни и не по-късно от 2 месеца. Това се отнася не само за сивия плъх, а и за останалите видове синантропни гризачи. Затова борбата с тях трябва да се води по определен план и ритъм, при постоянен мониторинг върху популацията им.

Информация за ефикасни дератизационни  продукти и безплатни консултации можете да получите в магазините ни в Бургас, както и в електронния магазин на адрес http://dsburgas.bg/shop/rodenticidi/.