дезинфекция, дезинсекция, дератизация

Logo Burgas
mobile-icon

Свържете се с нас056 / 86 29 81

Въздушни обработки

Въздушни обработки 02 юли 2019

Въздушни ларвицидни и имагоцидни обработки срещу комари с мотоделтапланер и през месец Юли. Третиране на водните площи по обходния канал на Атанасовко езеро и крайбрежния район на езерото "Вая" в посока кв. Лозово, кв. Долно Езерово, кв. Горно Езерово и Комлушка низина ще се извършва в дните 03.07.2019г.; 04.07.2019г.; и 05.07.2019г. в часовете от 05:30 до 10:00 местно време. Биоцидите, с които ще се провежда въздушното третиране срещу ларви на комари по крайбрежната водна повърхност, са биологични ларвициди - безвредни за бозайници, пчели, птици и риби. 

В случай на неблагоприятни климатични условия /вятър и дъжд/, полетите ще бъдат отложени.