дезинфекция, дезинсекция, дератизация

Logo Burgas
mobile-icon

Свържете се с нас0893 / 68 31 42

  • МИШЕМОР ГРЕЙН - 200гр.

МИШЕМОР ГРЕЙН - 200гр.

1.80 лв.

Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, под формата на житни зърна за контрол числеността на гризачи; сив плъх, черен плъх, домашна мишка.


За поръчки: 056 / 86 29 81

Подробно описание

Област на приложение: Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, под

формата на житни зърна за контрол числеността на гризачи: сив плъх (R.

norvegicus), черен плъх (R. rattus), домашна мишка (M. Musculus). Биоцидът да се

прилага само в закрити пространства на частни, обществени и селскостопански сгради.

Вид на биоцида – зърнена примамка готова за употреба.

Начин на употреба:

Готовата за употреба примамка се поставя в специални дератизационни кутии,

подходящо маркирани, заключващи се и предпазващи ги от вредни външни агенти.

Дератизационните кутии да се поставят на пътищата на гризачите, около дупките им и

на най-предпочитаните места, посещавани от гризачите, като се изключи достъпа на

деца, нецелеви животни и домашни любимци.

Дератизационните кутии се закрепват така, че да се изключи влаченето им и

евентуалното разпиляване на примамката в околната среда.

Да се изключи контакт на готовата примамка с повърхности, обзавеждане и

инструменти в контакт с храна за хора и животни и напитки.

Количеството готова примамка в дератизационните кутии да бъде съобразено с площта

на засегнатата територия, плътността на заселване и препоръчаните дози.

Норми на приложение:

Прилага се само в закрити пространства.

- плъхове : 200 g на отровна точка в дератизационна кутия през 5-10 m, в зависимост

от плътността на заселване и препоръчаните дози (през 5 m при висока и пред 10 m

при ниска заселеност).

- мишки : 40 g на отровна точка в дератизационна кутия през 1-2 m, в зависимост от

плътостта на заселване и препоръчаните дози (през 1 m при висока плътност и през

2 m при ниска плътност).

Родентицидната примамка в дератизационните кутии се проверява редовно (седмично)

и се презарежда, ако примамките са изядени или повредени. Третирането продължава

докато има консумация на примамката.

Биоцидният ефект настъпва 3 до 10 дни след поглъщане на примамката.

Инструкции за безопасна употреба:

Да се избягва работа с биоцида и да се използват подходящи ръкавици.

Да се предотврати достъпът до примамката на деца, нецелеви животни, особено за

кучета, котки, прасета и домашни птици.

Да се избягва контакт с кожата.

Ръцете и изложената на биоцида кожа, да се измиват преди хранене и след употреба.

Да се използва само на места недостъпни за деца, домашни животни и нецелеви

животни.

Да се изключи контактът на готовата примамка с повърхности и предмети, които

влизат в контакт с човешка и животинска храна и напитки.

Примамките да се поставят по безопасен начин, за да се избегне неправилна употреба,

случайно поглъщане от деца и нецелеви животни и разпиляване от гризачите в

околната среда.

На местата със заложена примамка не трябва да се оставят други продукти, освен

родентициди.

 

Производител: Фармавит ООД, България

***** Пpи нyждa oт пpoфecиoнaлнo cъдeйcтвиe мoжe дa ce oбъpнeтe към нашите екипи от специалисти. *****

Препоръчани продукти