дезинфекция, дезинсекция, дератизация

Logo Burgas
mobile-icon

Свържете се с нас0893 / 68 31 42

  • BugAway ДОБОЛ 2 МГ за мравки
  • BugAway ДОБОЛ 2 МГ за мравки

BugAway ДОБОЛ 2 МГ за мравки

7.80 лв.

Добол 2МГ - препарат против мравки.


За поръчки: 056 / 86 29 81

Подробно описание

Добол 2 МГ е примамка, която мравките носят в гнездата си и хранят ларвите и царицата. Цялата колония загива след седмица. Особено подходяща за малките, кафяви (фараонови) мравки, нападащи панелните жилища.

Начин на употреба: Препаратът е готов за употреба. Предствалява микро-гранули с дълго последействие. Няма мирис. Третират се местата, където мравките се движат и/или стоят – покрай стените, около и в пукнатини и цепки, на входа на гнездата. Да не се прилага на места, достъпни за деца и домашни животни.

Прилага се по 3 различни начина: поръсване, опръскване и омокряне.

Поръсване: поръсете фин слой от препарата за мравки при разходна норма от 20 г/кв.м. Прилагайте бариерно третиране около местата, които искате да бъдат защитени от мравки. Не почиствайте третираните повърхности, за да се запази инсектицидната активност. Да не се допуска разпръскване на прахообразният биоцид извън третираните места, разпрашаване във въздуха и замърсяване на хранителни продукти, повърхности в контакт с храни и други повърхности и предмети, чрез които биоцидът може да влезе в контакт с кожата. Поръсването покрай стените не е препоръчително за жилищни и други помещения, в които пребивават хора, и за помещения, в които се намират хранителни продукти.

Опръскване: 50 г от препарата за мравки (цялото съдържание на бутилката) в 0,5 л вода за 2,5 м 2 . Пръскайте от разстояние 30 cm. Да се използва градинска пръскачка или пулверизатор от препарат за почистване на прозорци или за пръскане на цветя. Помещенията, които ще се третират, да се освободят от хора и домашни животни. Да се изнесат или покрият храни, напитки, прибори, терариуми, аквариуми и клетки с животни. 

Омокряне: само за употреба на открито. В лейка се смесват 20 г от препарата с 1 л вода за 1 м2 . Третират се входовете на гнездата, около тях и пътечките, по които се движат мравките. 

Интервал между обработките: Обработката против мравки може да се повтори след 3 месеца при нормални условия и на всеки 30 дни при висока заселеност с мравки. Препарата трябва да се приложи отново в случай на почистване на повърхностите при приложение на закрито и след валеж при приложение на открито.

Мерки за оказване на първа помощ: При контакт с кожата, да се измие обилно с вода и да се намаже с крем с Витамин Е или тоалетно мляко. При контакт с очите, да се изплакнат с течаща вода в продължение поне на 15 минути. При вдишване, да се изнесе пострадалият на чист въздух. При поглъщане, да не се предизвиква повръщане! Устата да се изплакне с вода, без да се поглъща! Незабавно да се потърси медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или опаковката. Указания за лекаря: Направете стомашна промивка като внимавате да не се аспирира обратно стомашното съдържимо. Няма специфичен антидот. Третирайте според симптомите.

Производител: KWIZDA France

Препоръчани продукти